Leermoeilijkheden

Leestijd: < 1 minuut

Om tot een gedegen analyse te komen aangaande het leergedrag en eventuele leerfouten binnen een organisatie, is het noodzakelijk om leermoeilijkheden aan te duiden en te omschrijven. Leermoeilijkheden kunnen worden belicht vanuit drie dimensies, namelijk moeilijkheden op individueel niveau, team- en groepsniveau en organisatieniveau.

1: Leermoeilijkheden op individueel niveau
Er kunnen verschillende redenen zijn die verband houden met leermoeilijkheden op individueel niveau. Deze zijn het niet kunnen zien van de verandering (1), zelfgenoegzaamheid (2), illusie van volledige en correcte informatie (3), confirmatiebias (4) en de evaluatiebias (5).

2: Leermoeilijkheden op team- en groepsniveau
De leermoeilijkheden op team- en groepsniveau komen samen in het groepsdenken (Groupthink), welke een blokkade kan vormen bij besluitvorming in algemene zin en bij het leren in organisaties in het bijzonder. Kenmerken van ‘groupthink’ zijn geordend  in drie categorieën, namelijk zelfoverschatting (1), collectieve vernauwing van rationaliteit (2) en conformeringdruk (3).

3: Leermoeilijkheden op organisatieniveau
Omstandigheden die het leren op organisatieniveau bemoeilijken, daartoe kunnen worden gerekend het ontbreken van een visie betreffende het collectief leren in het licht van strategie/ en beleidsvorming, geen informatie over bedrijfsaangelegenheden, onbrekende collectieve competenties betreffende meesterschap, gemeenschappelijke visies en systeemdenken, een cultuur waarin leren niet nodig wordt geacht en waarin fouten worden bestraft, een organisatiestructuur die participatie en overleg onmogelijk maakt, ontbrekend/falend HR-beleid en het gebrek aan steun van het management.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *