Legaliteitsbeginsel

Op de wet berusten de bestuursbevoegdheden (normaal in een democratische rechtstaat). Dus mogen de bestuursbevoegdheden alleen uitgeoefend worden door de bestuursorganen volgens de daarvoor geldende wettelijke regels en rechtsbeginselen. Dit betekent dat de overheid alleen dan de burger iets kan gebieden of verbieden als de wet dat uitdrukkelijk toelaat.

Geef een reactie