Liquide markt

Een markt waarin veel vraag en aanbod samenkomen. In een liquide markt kunnen aan- en verkooporders makkelijk worden uitgevoerd. Een belegger heeft belang bij een zo liquide mogelijke markt.

Geef een reactie