Market maker

Een toegelaten instelling van de optiebeurs van Euronext Amsterdam die voor eigen rekening en risico een markt onderhoudt in een of meerdere optiefondsen. Market Makers hebben een liquiditeits- verhogende functie. Een Market Maker handelt niet voor derden.

Geef een reactie