Markt

Het totaal aan biedende en vragende partijen die handelen in een bepaald product. Dit kunnen aardappelen of bakstenen zijn maar ook aandelen, obligaties, opties of futures. De markt voor deze laatstgenoemde producten wordt ‘de beurs’ genoemd.

Geef een reactie