Marktaandeel

Marktaandeel = afzet of omzet in een bepaalde periode / afzet of omzet van de bedrijfstak in dezelfde periode x 100%

Het marktaandeel betreft het aandeel van de omzet of afzet dat een organisatie heeft binnen de gehele markt.

Geef een reactie