Master Bestuur en beleid voor professionals

logo-uuHet geaccrediteerde masterprogramma Bestuur en Beleid voor professionals versterkt uw analytische kracht bij de tegenstrijdige eisen rondom rationaliteit, legitimiteit en verantwoording. Na succesvolle afronding ontvangt u de wetenschappelijke graad Master of Science (MSc), vergelijkbaar met de vroegere drs-titel.

De master Bestuur en Beleid voor professionals is bedoeld voor leidinggevenden en beleidsmedewerkers werkzaam in het publieke domein. De studie is direct verbonden aan uw eigen organisatiecontext en uw persoonlijke ervaring. U leert reflecteren op eigen denken en handelen en ontwikkelt een combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes om situaties in de professionele beroepspraktijk kritisch en adequaat te hanteren. Kennis van de bestuurs-, beleids- en organisatiewetenschappen draagt bij aan een heldere analyse van bestuurs- en beleidsprocessen. Hetzelfde geldt voor het leren toepassen van dit multidisciplinaire, theoretische perspectief op concrete vraagstukken die spelen in organisaties met een publieke functie.

In deze tweejarige master wordt u uitgedaagd om uw denken en handelen in de praktijk te toetsen aan theoretische kennis en praktijkervaring van anderen en daarop te reflecteren. U ontwikkelt een combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes om situaties in de professionele bestuurs- en beleidspraktijk kritisch en adequaat te hanteren.

De totale cursusprijs voor dit masterprogramma bedraagt circa € 23.000,- (onder voorbehoud), inclusief accommodatie, verzorgingskosten en studiemateriaal. Dit programma wordt een keer in de 2 jaar aangeboden en zal in februari 2016 starten.

Wat is uniek aan deze opleiding?
Geaccrediteerde masteropleiding; kleinschalig, maximaal 22 deelnemers, combinatie wetenschap en praktijk; kennisuitwisseling diverse sectoren; multidisciplinariteit; gedurende 24 maanden met dezelfde groepssamenstelling; de programmacoördinator geeft sturing aan de koppeling van de praktijk van bestuur en beleid aan academische competenties. Bovendien bewaakt hij het individuele leerproces en het groepsproces.
Dit programma wordt aangeboden bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) bij de afdeling Executive & Masterprogramma’s, opleidingen voor professionals.

Het studieprogramma
In zowel het eerste als tweede jaar worden de bijeenkomsten voor colleges en werkgroepen geconcentreerd op vrijdagen eens per twee weken, van 9.30 uur tot 17.45 uur. Het programma in schema op hoofdlijnen en studiebelasting:

Onderdelen Periode ECTS*
Jaar 1    
Verantwoord besturen: trends in bestuur en samenleving  sept-okt 4
Actuele klassiekers: rationaliteit, macht en verantwoording  okt-nov 5
Beleidscyclus: ontwikkelen, uitvoeren, handhaven en evalueren  dec 2011-feb 5
Organiseren en organisaties van beleid en bestuur  mrt-apr 5
Mondeling tentamen  apr-mei 2
Onderzoek in beleid en bestuur: methoden en technieken  mei-jun 5
Jaar 2    
Visies op sturing en interventie  sep-okt 4
Multilevel governance  okt-nov 5
Management in publieke domeinen  dec -jan 4
Normatieve en ethische dilemma’s bij bestuur en beleid  feb-mrt 3
Publieke verantwoording en verantwoordelijkheid  apr-mei 3
Afstudeerproject  sep -jun 15

* 1 ECTS= 28 studie-uren

Toelating en kosten
U kunt zich aanmelden voor een oriëntatiegesprek door een e-mail te sturen naar Erika Winlker: e.winkler@uu.nl. Iedere kandidaat die voldoet aan de formele eisen van vooropleiding en werkervaring, krijgt een uitnodiging voor een oriëntatiegesprek. In dit gesprek kan de programmaleiding vaststellen of de vereiste kennis en ervaring aanwezig zijn en kan de kandidaat nader kennismaken met de opleiding. Op die manier wordt gewaarborgd dat alle deelnemers met een vergelijkbaar kennis- en ervaringsniveau aan de opleiding beginnen. Als de programmaleiding van oordeel is dat u voor deelname in aanmerking komt, krijgt u enkele dagen na dit gesprek een uitnodiging om u formeel in te schrijven.

Het maximum aantal deelnemers is 22 en plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding voor de 10 eerste plaatsen. De overige plaatsen worden toegewezen op basis van de gewenste, gevarieerde samenstelling van de groep. Daarbij spelen criteria als spreiding naar sector en functie en de man-vrouwverhouding een belangrijke rol. Wanneer de cursusgroep op enig eerder moment compleet is, worden geen gesprekken meer gehouden. Er kan dan wel een wachtlijst aangelegd worden

De totale cursusgelden voor dit tweejarige masterprogramma bedragen € 23.000,- inclusief accommodatie, verzorgingskosten en studiemateriaal.

Studenten die overwegen de opleiding voor eigen rekening te volgen doen er goed aan bij de belastinginspecteur te informeren naar de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor fiscale aftrek en de hoogte ervan.

Meer weten?