Master risicomanagement

UtwenteHeeft u voldoende inzicht en overzicht in risico’s in een innovatieve en dynamische omgeving?
De parttime Master Risicomanagement (MRM) biedt u een complete, analytische en actuele benadering van risk management.

RISICOMANAGEMENT IS ALS VAKGEBIED STERK IN ONTWIKKELING.
Voor professionals en managers is het essentieel om het brede domein van risicomanagement te kennen. Deze Risicomanagement opleiding stelt u in staat op strategisch niveau een succesvolle visie te ontwikkelen en te implementeren. Deze master biedt een actueel integraal inzicht hoe om te gaan met bedrijfsmatige en maatschappelijke risico’s.

MEERWAARDE VOOR UW ORGANISATIE
U krijgt kennis op het gebied van risicoanalyse, innovatie, communicatie, finance, ict, organisatie, imago en ethiek. U kunt de opdrachten binnen uw praktijk uitvoeren, waardoor direct meerwaarde voor uw organisatie ontstaat. De opleiding is geaccrediteerd en leidt op naar de academische titel Master of Science (MSc).

GOED TE COMBINEREN MET UW DRUKKE BAAN
De  master Risicomanagement is zo ingericht dat het te combineren is met een drukke baan. De colleges vinden eens per maand plaats op twee aanééngesloten dagen veelal centraal in het land en op de campus van de universiteit in Enschede.

LEERDOELEN
Het doel van deze master is het verwerven en verdiepen van academische kennis en vaardigheden, passend bij een breed georiënteerde, strategische professional in Risico Management of om als lijnmanagement visie te ontwikkelen en daadkrachtiger te kunnen optreden. Een juiste afweging tussen risicobeheersing en innovatiekracht staat centraal om de vitaliteit van organisaties te waarborgen. Na het volgen van deze master heeft u een praktijkgerichte en professionele houding in risicomanagement.

Als afgestudeerde heeft u:

  • inzicht in theorieën over Risico Management
  • inzicht in identificatie en beoordeling van risico’s en hun organisatorische en financiële afdekking
  • Inzicht in het bevorderen van bewustwording rond risico’s
  • overzicht in de verschillende niveaus binnen organisatie, waardeketen en maatschappij  waarop risico’s zich aandienen
  • inzichten in het duidelijk communiceren en adviseren over risico’s binnen bedrijfsmatige, bestuurlijke en maatschappelijke context

U bent in staat:

  • een eigen visie en strategie te ontwikkelen, te implementeren en te beoordelen
  • methodische adequaat onderzoek te doen, problemen op te lossen rond risico’s en rapportages kritisch te beoordelen

De Master Risico Management is NVAO-geaccrediteerd en leidt u op naar de academische titel Master of Science (MSc).

LOCATIES: AMERSFOORT EN ENSCHEDE
De opleiding wordt hoofdzakelijk in Amersfoort en Enschede georganiseerd. De startseminars vinden telkens plaats in Enschede. De seminars vinden plaats op donderdag en vrijdag met een overnachting.

KOSTEN MASTER RISICO MANAGEMENT
De kosten voor de Master Risico Management omvatten:

  • opleidingskosten, waarin begrepen alle colleges, alle literatuur, toegang tot de de digitale leeromgeving en bibliotheek van Universiteit Twente en
  • arrangementskosten, waarin begrepen alle verblijfs- en overnachtingskosten tijdens de seminars en de internationale studiereis

De totale investering voor de Master Risico Management bedraagt € 26.500,00 opleidingskosten plus € 6.500,00 arrangementskosten. De kosten van een losse masterclass bedraagt € 5.150,00 (incl. arrangementskosten).

Indien u de opleiding privé of zakelijk financiert; er zijn mogelijkheden voor belastingvoordeel tot 50% van de opleidingskosten. Voor meer informatie adviseren we u contact op te nemen met de belastingdienst, uw belastingadviseur of uw accountant.

Meer weten? klik hier