Medewerkerstevredenheid (formule)

Medewerkerstevredenheid = totaal van individuele scores medewerkerstevredenheid / totaal aantal deelnemende medewerkers

Medewerkerstevredenheid impliceert de gemiddelde score van medewerkers die zij hebben gegeven voor de mate van tevredenheid binnen het werk en organisatie.

Geef een reactie