Model voor geplande verandering

Het model voor geplande verandering bestaat uit 7 stappen.
Deze worden onderstaand weergegeven.

Stap 1: maken van de externe analyse
Stap 2: Maken interne analyse
Stap 3: Confrontatiematrix maken
Stap 4: Soll situatie beschrijven
Stap 5: veranderstrategiën en interventies
Stap 6: Veranderplan
Stap 7: Evalueren

Geef een reactie