Nettowerkkapitaal/omzet

Nettowerkkapitaal/omzet = vlottende activa – kort vreemd vermogen / netto omzet

Het kengetal nettowerkkapitaal/omzet impliceert de verhouding tussen het nettowerkkapitaal en de netto omzet. Dit kengetal weergeeft dat het nettowerkkapitaal een bepaald percentage van de netto omzet bedraagt, waarmee kortlopende schulden kunnen worden voldaan.

Geef een reactie