Open end

Een open endbeleggingsfonds bestaat uit een variabele hoeveelheid aandelen. Desgewenst kan het aandelenkapitaal worden uitgebreid of ingekrompen. Bij een groot aanbod van de eigen aandelen kan de fondsbeheerder tot inkoop ervan besluiten om zodoende de koers te steunen.

Geef een reactie