Open interview voor professionals

Bij een open interview staat alleen het onderwerp en een beginvraag vast. Het verdere verloop van het interview wordt volledig bepaald door het gesprek tussen de gesprekspartners. Beide gesprekspartners hebben een bepaald doel voor wat betreft het gesprek en zullen deze na streven. Het inzetten van de correcte zender- en luistervaardigheden zijn essentieel voor de gesprekspartners om de doelstellingen te bereiken. Bijvoorbeeld een interviewer wil zoveel mogelijk informatie boven tafel krijgen om te gebruiken in een artikel of onderzoek. De respondent kan bijvoorbeeld als doel hebben een zo goed mogelijk beeld van zich zelf of een bepaalde situatie te schetsen. Een interviewgesprek bestaat uit drie fasen, namelijk de inleiding, het middelgedeelte en de afsluiting. Tijdens het interview heeft de interviewer een regulerende functie en bepaald de structuur van het gesprek.

In de inleidende fase is het belangrijk het doel en de aanleiding van het interview aan te geven. Bijvoorbeeld een student heeft als doel bepaalde informatie boven water te halen ten behoeve van zijn of haar scriptie en heeft daarbij de expertise nodig van een werknemer. Ten tweede is het belangrijk de tijdsduur en de structuur van het gesprek aan te geven. Gebruikelijk is om een interview op te nemen om zo de betrouwbaarheid van interview en de resultaten daarvan te verhogen. Echter dient hiervoor wel toestemming te worden gevraagd aan de respondent. Ook is het noodzakelijk waar nodig vertrouwelijke gegevens op een correcte manier te gebruiken, bijvoorbeeld door anonimiteit garantie.

Zoals in de introductie al naar voren kwam is het tijdens een open interview de bedoeling te starten met een beginvraag met betrekking tot het onderwerp. Vervolgens zal het gesprek verder bepaald worden door de respondent en door middel van het gebruik van verschillende gespreksvaardigheden van de interviewer. In het vervolg van het open interview bepaald de respondent de thema’s waarop in wordt gegaan. De interviewer gaat hier op in en gebruikt selectieve luistervaardigheden als samenvatten, parafraseren en concretiseren om het gebruik te structureren. Ook is het belangrijk om te blijven door vragen zodat zoveel mogelijk informatie over een thema naar boven te halen.

Tijdens de afsluiting is het belangrijk om eventuele nadere vragen aan elkaar kenbaar te maken. Daarnaast dient de interviewer de vervolgprocedure uiteen te zetten. Zo kunnen er afspraken gemaakt worden over vervolg handelingen zo zou een respondent bijvoorbeeld het transscript of eindverslag willen ontvangen. Of de respondent dient het interviewverslag of transscript nog een keer te controleren om de validiteit van het interview en de daaruit voortvloeiende resultaten te verhogen. Voor verdere informatie betreffende zender- en luistervaardigheden wordt verwezen naar de gelinkte artikelen op deze website.

Gramsbergen-Hoogland, Y., & van der Molen, H. (2013). Zendervaardigheden. In Y. Gramsbergen-Hoogland, & H. v. Molen, Gesprekken in organisaties. Noordhoff Uitgevers.

 

Geef een reactie