Openingskoop

Een transactie waarbij een effect wordt gekocht ofwel een positie wordt geopend. Een daaropvolgende verkoop van hetzelfde effect wordt een sluitings- verkoop genoemd – de eerder aangegane positie wordt daardoor weer teruggedraaid,‘gesloten’. Bij de optiehandel spreekt men veelal van een open buy.

Geef een reactie