Optiecontract

Een optiecontract betreft een overeenkomst tussen koper en verkoper, waardoor de koper tegen de betaling van een premie gedurende een bepaalde tijd zekere rechten verkrijgt.

Geef een reactie