Pay-out ratio

Pay-out ratio = Nettowinst na belasting – reserveringen / nettowinst na belasting x 100%

De pay-out ratio vertelt welk deel van de nettowinst vrij komt voor winstuitkering aan aandeelhouders (dividend)

Geef een reactie