Productie per medewerker

Productie per medewerker = aantal geproduceerde eenheden / aantal medewerkers

Het kengetal productie per medewerker geeft aan hoe efficiënt een organisatie produceert.

Geef een reactie