Productiviteit

Productiviteit per eenheid = resultaat eenheid / offers eenheid

De productiviteit van een eenheid weergeeft een verhoudingsgetal of ratio tussen de resultaten die een eenheid heeft geboekt ten op zichtte van de offers die eenheid heeft moeten geven in de vorm van kosten (arbeid, materiaal, indirecte kosten et cetera)

 

Geef een reactie