Public order correspondent member

Een Public Order Correspondent Member is een toegelaten instelling van Euronext Amsterdam die in opties handelt voor rekening en risico van derden door tussenkomst van een Public Order Member. Een POCM kan ook voor eigen rekening en risico handelen. Met name buitenlandse partijen hebben de POCM-status.

Geef een reactie