Rentabiliteit eigen vermogen

Rentabiliteit eigen vermogen = winst voor interest en belasting (brutowinst of ebit) / gemiddeld eigen vermogen  x 100%

Het kengetal rentabiliteit eigen vermogen geeft aan hoeveel winst een organisatie maakt in verhouding tot het eigen vermogen dat een eigenaar in de organisatie heeft zitten.

Geef een reactie