Retributies

Betreffen heffingen voor specifieke overheidsprestaties die aan individuen c.q. bedrijven kunnen worden toegerekend. Voorbeelden hiervan zijn de kosten van kentekenbewijzen,  rijbewijzen, uittreksels uit het bevolkingsregister en bestemmingsheffingen, hieronder vallen milieuheffingen zoals in verband met water- en luchtverontreiniging.

Geef een reactie