Socio-technische systeembenadering

Dit betreft een theoretische stroming binnen de organisatiekunde die ervan uitgaat dat technische en sociale eisen in een werksysteem gecombineerd dienen te worden  om effectief en efficiënt te kunnen werken.

Geef een reactie