Solvabiliteitsratio

Solvabiliteitsratio  = eigen vermogen/ totale activa

De solvabiliteitsratio  impliceert de verhouding tussen het eigen vermogen of wel het kapitaal dat een eigenaar in de organisatie heeft geïnvesteerd en de activa van de organisatie.

Geef een reactie