Systeembenadering

De systeembenadering impliceert dat organisaties worden gezien als een systeem. Dit houdt in dat de organisatie een geheel vormt van samenhangende delen en dat er dan ook integraal naar de organisatie gekeken dient te worden.

Geef een reactie