Business Ethics & Corporate Social Responsibility

Business ethics 2
Een nieuwe tekst voor de nieuwe realiteit: 'Business Ethics & Corporate Social Responsibility' is een cursus voor studenten over de ongekende uitdagingen en turbulentie van het moderne bedrijfsleven en de gevolgen ervan voor mensen over de hele wereld. De auteurs gaan een stap verder dan de Anglo-Amerikaanse focus van bestaande werken. Ze hanteren een verfrissend perspectief zodat studenten de cursus afronden met een breed en reflecterend inzicht in de bedrijfsethiek. Bestel dit boek voor...
Lees verder

Integriteit in de beroepspraktijk

Integriteit in de beroepspraktijk
Integriteit staat volop in de belangstelling. Er worden symposia over integriteit georganiseerd, beroepsbeoefenaren worden steeds vaker uitgenodigd voor workshops of trainingen rond het thema en menig organisatie beschikt inmiddels over een code waarin integriteit wordt genoemd als een van de belangrijkste basiswaarden. Volgens sommigen is al die aandacht schromelijk overdreven of zelfs schadelijk - het alsmaar hameren op integriteit zou leiden tot vertraging van besluitvormingsprocessen, verlie...
Lees verder

Judgement in Managerial Decision Making

Judgement in management
Gedragskundigen hebben in de laatste 25 jaar veel vooruitgang geboekt op het gebied van de psychologie rond besluitvorming. Bazerman en Moores 'Judgment in Managerial Decision Making' maakt deze kennis beschikbaar voor managers. Ze relateren gedragskundige kennis aan praktische situaties in organisaties. Naast specifieke en wetenschappelijk gegronde handvatten voor een variëteit aan managementbeslissingen doen de auteurs bovendien handreikingen voor algemene besluitvormingsstrategieën. Bestel...
Lees verder

Bedrijfsethiek

Bedrijfsethiek
Duurzaamheid, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, leiderschap: het zijn belangrijke kwesties voor bedrijven en organisaties. René ten Bos en Mollie Painter-Morland schetsen in deze inleiding in de bedrijfsethiek een vernieuwend perspectief op deze en andere kwesties. 'Bedrijfsethiek' belicht een waaier aan onderwerpen uit de managementtheorie om deze vervolgens op originele wijze te confronteren met het werk van hedendaagse filosofen. Discussies over de traditionele bedrijfsethische thema...
Lees verder