Klant in de driver’s seat

Klant in de drivers seat
Bedrijven en organisaties kunnen niet langer overleven zonder te innoveren. Maar nog steeds mislukt een groot deel van alle nieuwe producten en diensten, omdat ze klanten te weinig toegevoegde waarde bieden. Weet u wel wat uw klanten precies willen? 'Klant in de driver's seat' is het eerste Nederlandstalige boek over klantgedreven innovatie. Het biedt u een overzichtelijke leidraad voor het opstellen van een succesvolle innovatiestrategie en voor het direct betrekken van klanten bij het innov...
Lees verder

Innovatie in Nederland

logo-rabobank1
Nederland is een van de welvarendste landen ter wereld, maar het behouden van die positie wordt steeds lastiger. De wereld verandert snel en innovatie is belangrijk om onze concurrentiepositie te versterken. Dit geldt bij uitstek voor de sector industrie. Mondiale schaal Nederland staat er op de meeste internationale scoreboards van concurrentie- en innovatiekracht nog altijd goed voor, maar er wordt onvoldoende rekening gehouden met de toekomst. De concurrentie- en innovatiekracht van lande...
Lees verder

Groot innovatie modellenboek

Groot innovatie modellenboek
In een markt die volop in beweging is, is innovatie op alle fronten geboden: producten en diensten, organisatie en processen, talenten van medewerkers, samenwerking in de keten, nieuw leiderschap en co-creatie. In de veelheid aan literatuur over innovatie komen evenzovele benaderingen aan bod en alle hebben zeggingskracht op hun terrein. In dit 'Groot Innovatie Modellenboek' kiezen we voor een brede definitie en vatten we innovatie op als verlengstuk van ondernemerschap. Daarmee vormen de innova...
Lees verder