Het innovatieproces

innoproces
Het innovatieproces is het proces dat een organisatie doorloopt van het genereren van een idee tot het op de markt brengen of het implementeren van een innovatie. Het innovatieproces onderscheid een viertal fasen, namelijk ideegeneratie, selectie, ontwikkeling en diffusie. Onderstaand wordt het innovatieproces visueel weergegeven en worden de verschillende fasen kort uiteengezet.       Figuur: het innovatieproces Ideegeneratie: deze fase in het innovatieproces h...
Lees verder