Soorten innovaties

innovatie Managementplatform.nl
Er zijn verschillende soorten innovaties aan te duiden op basis van een drietal tweedelingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het soort innovatie wat betreft incrementele of radicale verandering, markt of technologie gedreven verandering en een autonome of systeem reikwijdte van de verandering. Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de drie tweedelingen als het gaat om soorten innovaties. Incrementele en radicale innovaties Incrementele innovaties hebben betrekking op stapsgewijze ...
Lees verder