Interne controle

Interne controle wordt omschreven als de controle op bestuurlijke en technische activiteiten in een organisatie ten behoeve van de leiding en uitgevoerd door of namens die leiding. Interne controle heeft betrekking op de planning- en controlfunctie van de leiding. Interne controle richt zich op de beoordeling van onder andere het gebruik van bevoegdheden, naleving voorschriften, effectiviteit, doelmatigheid en betrouwbaarheid van de gegevensverstrekking en de beveiliging van waarden. De interne ...
Lees verder