Strategievorming: intuïtie of logica

logic vs inutitie
Tijdens het strategie-vormingsproces worden een viertal fasen doorlopen, namelijk identificeren, diagnosticeren, bedenken van oplossingen en het realiseren van de geformuleerde strategie. Identificeren heeft betrekking op het vaststellen van de missie en het vaststellen van een probleem of vraagstuk. Tijdens de diagnose-fase wordt een in- en externe analyse uitgevoerd om in kaart te brengen wat er speelt rondom het probleem of vraagstuk, betreffende de kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten. ...
Lees verder