Groot innovatie modellenboek

Groot innovatie modellenboek
In een markt die volop in beweging is, is innovatie op alle fronten geboden: producten en diensten, organisatie en processen, talenten van medewerkers, samenwerking in de keten, nieuw leiderschap en co-creatie. In de veelheid aan literatuur over innovatie komen evenzovele benaderingen aan bod en alle hebben zeggingskracht op hun terrein. In dit 'Groot Innovatie Modellenboek' kiezen we voor een brede definitie en vatten we innovatie op als verlengstuk van ondernemerschap. Daarmee vormen de innova...
Lees verder