De maatschap nader toegelicht

Ondernemingsrecht3
De Maatschap is een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid en wordt gebruikt als samenwerkingsverband door mensen die een vrij beroep uitoefenen. Dit zijn beroepen als advocaat, arts, notarissen of adviseurs. De betrokken partijen zijn zelfstandig ondernemer, maar vormen gezamenlijk de maatschap. De maatschap is een overeenkomst tussen twee of meerdere personen, waarbij deze zich verbinden om economische activiteiten uit te voren onder een gemeenschappelijke naam met als doel het daaruit ontst...
Lees verder