Managerial Grid van Blake en Mouton

Managerial grid
De Managerial Grid is een bekend model als het gaat om leidinggevend gedrag. Het model van Blake en Mouton betreft een gedragsmodel, echter is het later van naam veranderd naar leiderschapsmodel. Het model gaat uit van diverse attitudes in gedrag van managers welke schematisch worden weergeven op twee lijnen, namelijk zorg voor de persoon (relatiegericht) en zorg voor productie (resultaatgericht). Aan iedere attitude wordt een score toegekend van 1 (laag) tot 9 (hoog), waardoor er 81 leiderschap...
Lees verder