Methodes indirecte kosten toerekenen aan directe kosten

De onderstaande methodes kunnen worden gehanteerd voor het toerekenen van de indirecte kosten aan de directe kosten: -          Equivalentiecijfermethode (herleiden soorten product tot een eenheid) -          Opslagmethode (toekennen IK aan DK met opslag) -          Kostenplaatsmethode -          Activity based costing
Lees verder