Mini

Een mini is een op de effectenbeurs van Euronext Brussel verhandelbaar derivaat dat de koersevolutie van een index exact volgt. Als onderliggende waarde worden de Bel-20 index en de Dow Jones EURO STOXX 50 gebruikt. Een mini heeft betrekking op 1/100 deel van de onderliggende waarde. Driemaandelijks krijgt de houder van een mini een dividenduitkering. Een mini is feitelijk een zeer langlopende optie (looptijd tot 31 december 2049!).
Lees verder