Model van de Warwick Business School

Model van de Warwick Business School
Het model van de Warwick Business School van Hendry en Pettigrew brengt in kaart hoe het HRM-beleid tot stand komt. Er worden systematisch een aantal processtappen doorlopen die leiden tot het HRM-beleid van een organisatie. Centraal hierbij staat de afstemming tussen strategische veranderingen en het HRM-beleid met bijbehorende activiteiten. Dit gebeurt middels het in kaart brengen van de in- en externe omgeving. Hieruit komt een gewenste strategische verandering voort, waarop in samenwerking m...
Lees verder