Barack Obamas Personal Brand

Personal branding
Visionaire leiders zijn erg schaars, zowel in de politiek alsook in het bedrijfsleven. Het zou ten goede komen aan hogere prestaties van ons land indien Barack Obama als rolmodel voor Nederlandse leiders zou fungeren. Dit artikel ontrafelt het geheim van Obama’s succes. Barack Obama is een visionaire ziel. Dit betekent dat hij verbeeldingsvol, een idealist, een vernieuwer en een innovatievelling is. Hij is zich bewust van zijn talenten, droom en innerlijke opdracht (hogere roeping) en hij wee...
Lees verder