Hoe weet u of u geoorloofd onderscheid maakt? (objectieve rechtvaardigingstoets)

re-integratie
Om te bepalen of het onderscheid dat u maakt, legitiem is, kunt u een ‘toets’ doorlopen: de objectieve rechtvaardigingstoets. Ter verduidelijking is de toets uitgewerkt in een voorbeeld: Voorbeeld In een houtverwerkingsbedrijf geldt als regel dat werknemers jonger dan 21 jaar niet met bepaalde zaagmachines mogen werken. Dit is direct onderscheid op grond van leeftijd. A. Wordt de leeftijdsgrens gebruikt voor een legitiem doel? 1. Wat is het doel dat men met de leeftijdsgrens wil bereiken...
Lees verder