Premieobligatie

Een obligatie waaraan bij uitloting kans op een prijs in geld is verbonden. Meestal wordt er geen of alleen een relatief lage rente uitgekeerd. Premieobligaties worden vaak uitgegeven door instellingen met een meer ideëel of maatschappelijk karakter. Premieobligatie
Lees verder