Wellness – wel of niet belangrijk in uw organisatie?

Prestatiemanagement
Bij PREDI definiëren wij Prestatie Management als het hebben van een ideale balans tussen motivatie en beheersing. Hier is bij het onderdeel motivatie het begrip ‘wellness’ een belangrijke factor. ‘Wellness’ wordt in het algemeen gebruikt om een gezonde balans aan te geven van emotie, geest en lichaam, die resulteert in een complete gewaarwording van ‘het zich goed voelen’. Factoren die hier aan kunnen bijdragen zijn hoe men in een organisatie omgaat met onder andere: vertrouwen, educatie, belon...
Lees verder