Prestatie Management: Tips om kosten te besparen.

Kosten besparen
Tijdens onze advieswerkzaamheden komen – door het stellen van de juiste vragen – regelmatig potentiële besparingen boven water. Dit zijn vaak leuke ‘bijvangsten’ bij ons primaire advies. Hoewel onze dienst zich richt op andere aspecten, vinden wij het aardig om een aantal van deze besparingen eens in kaart te brengen. Het zijn vaak besparingen die VANDAAG geïmplementeerd kunnen worden zonder uw beleid, producten en diensten in gevaar te brengen. Het levert een leuk lijstje op, variërend van o...
Lees verder