PRINCE2

Prince2!
PRINCE 2 (PRojects IN Controlled Enviroments) is een methode voor projectmanagement welke gericht is op het management, de besturing en de organisatie van een project. De naam PRINCE 2 is ontstaan door het feit dat de methode rekening houdt met wisselende factoren uit de omgeving die van invloed kunnen zijn op een project.PRINCE2 heeft de volgende kenmerken: Management: het managen van projecten. Business case: voor de onderneming moet de toegevoegde waarde van het project aangetoond worde...
Lees verder

Projectmanagement op basis van PRINCE2

PRINCE2
De inhoud van dit boek is afgestemd op PRINCE2 Edition 2009. Er wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de verschillen tussen de versie 2005 en de nieuwe versie 2009. Deze uitgave voldoet ruimschoots aan de theoretische eisen die gesteld worden om het PRINCE2 Foundation examen met goed gevolg af te leggen. Het boek is geschreven voor projectmanagers, projectleiders en teammanagers en alle andere personen die privé of in het werk betrokken zijn bij het inrichten en managen van projecten. ...
Lees verder