Six Sigma

six sigma
De Six Sigma is een managementstrategie die tracht de kwaliteit van resultaten van bedrijfskundige processen te verbeteren door de oorzaken van defecten of fouten te ontdekken en te verwerken, om zo de variatie, ofwel afwijking, die kan optreden, ten opzichte voorgaande resultaten, te reduceren. Deze afwijkingen worden defects genoemd en uitgedrukt in het aantal afwijkingen per miljoen mogelijkheden ofwel Defects Per Million Opportunities (DPMO). De afwijking uitgedrukt in sigma is afkomstig...
Lees verder

Procesmanagement en de SqEME-benadering

Procesmanagement
De twintigste-eeuwse kijk op organiseren en organisaties is over haar houdbaarheidsdatum heen. Het klassieke denken ging voorbij aan het feit dat organisaties open systemen zijn en deel uitmaken van complexe netwerkstructuren. Processen dienen in de beschouwing van organisaties op de voorgrond te staan: hoe zijn de verschillende onderdelen van de organisatie op elkaar afgestemd en hoe verloopt de berichtgeving daartussen. SqEME Procesmanagement als methodologie bekijkt een proces vanuit vier ver...
Lees verder