Quick ratio

Quick ratio = vlottende activa – voorraden / kort vreemd vermogen De quickratio weergeeft de verhouding tussen de bedrijfsmiddelen die op kort termijn (binnen een jaar) omgezet kunnen worden in geld exclusief de voorraden en de kort vreemd vermogen van een organisatie.  
Lees verder