Wat zijn voldoende re-integratie-inspanningen?

re-integratie
Stap voor stap komen de regels voor terugkeer naar werk op het volgende neer: Meld uw zieke werknemer binnen een week na zijn ziekmelding aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Volg daarbij de voorschriften van uw verzekeraar (als u die hebt), dat scheelt papierwerk. Zowel u als de arbodienst, of de bedrijfsarts, houden minimaal eens in de zes weken contact met de zieke werknemer. Onderzoek samen de mogelijkheden om uw werknemer weer aan de slag te helpen. Denkt de arbodienst of de bedri...
Lees verder