Rechten van de verkoper, indien de koper zijn verplichtingen schendt.

Legal MP.NL
Als de koper de koopprijs niet betaalt pleegt hij wanprestatie. De verkoper kan dan een beroep doen op zijn rechten in boek 6 en 3 van het BW. Ook mag de verkoper een beroep doen op het recht van reclame (art. 7:39 e.v. BW). Dit betekent, dat de koopovereenkomst door middel van een schriftelijke verklaring van de verkoper wordt ontbonden. Als gevolg hiervan wordt de verkoper weer eigenaar van de zaak en kan hij de zaak als zijn eigendom terugvorderen van de koper (revindiceren, art. 5:2 BW). Het...
Lees verder