Rentabiliteit totale vermogen

Rentabiliteit totale vermogen = winst voor interest en belasting (brutowinst of ebit) / gemiddeld totale vermogen x 100% Het kengetal rentabiliteit totale vermogen weergeeft hoeveel winst een onderneming maakt in verhouding tot het totale vermogen van een organisatie. Het totale vermogen staat gelijk aan het totaal van vaste en vlottende activa of het totaal van eigen en vreemd vermogen.
Lees verder