SIT-methode (Systematic Inventive Thinking)

sit-i
De SIT-methodiek is bedoeld om organisaties te stimuleren en de mogelijkheid te bieden om aan de hand van vijf denkrichtingen nieuwe ideeën te bedenken voor bestaande producten en/of diensten. De SIT-methode hanteert een zestal stappen en vijf denkrichtingen om tot nieuwe ideeën te komen. Hieronder worden de zes stappen uiteengezet, gevold door een uitleg van de vijf denkrichtingen. 1.Het opdelen van producten of diensten in elementen (bouwstenen) waaruit het bestaat. Een fiets bestaat bijvoo...
Lees verder