Strategisch denken

Strategisch denken
In de meeste handboeken wordt strategie vanuit een normatief perspectief gepresenteerd: hoe moet je een strategisch plan maken, hoe een analyse uitvoeren? Ten Bos breekt hier heel nadrukkelijk mee. Hij nodigt u uit niet na te denken wat strategie zou kunnen of moeten zijn, maar over wat strategie in de praktijk voor de beleidsmaker betekent. Voorwaarde voor zo'n reflectie is wel dat u het aandurft om ook alledaagse vanzelfsprekendheden onder vuur te nemen. Dit leidt soms tot wijsgerige, soms ook...
Lees verder