Stappenplan externe analyse

Externe analyse
In de externe analyse wordt de macro- en meso-omgeving van een organisatie geanalyseerd. Aanleiding voor het uitvoeren van een externe analyse is het in kaart brengen van de omgeving van een organisatie om hier vervolgens een passende strategie bij te formuleren. In de macro-analyse worden trends en ontwikkelingen uit de omgeving geanalyseerd waar een organisatie geen invloed op heeft. Dit betreft aspecten als demografie, economie, sociaal/cultureel, technologie, ecologie en politiek/juridisch. ...
Lees verder

SWOT-analyse

SWOT-Analysis
Organisaties dienen regelmatig te evalueren of de gekozen strategie nog in lijn is met de ontwikkeling op de markt. Daartoe worden sterke en zwakke kanten van de organisatie in kaart gebracht. Tevens dient te worden gekeken naar de ontwikkelingen in de markt als het gaat om de kansen en bedreigingen die de desbetreffende markt biedt. Bij de sterke en zwakke kanten gaat het hier feitelijk om de interne aspecten, ofwel waar de organisatie goed of zwak in is. De kansen en bedreigingen zijn logische...
Lees verder